“ เป็นตัวเองในแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุด”
Be the Best of Yourself “

ถ้าคุณเป็นคนขี้อาย ไม่มั่นใจ ไม่กล้าเเสดงออก อยากเปลี่ยนเเปลงภาพลักษณ์เป็นคนใหม่ที่โดดเด่น ถึงเวลาเเล้ว !!!

Gifted Personality
วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพที่ดีเป็นทักษะจำเป็นสำหรับทุกคน เพราะช่วยให้มีความมั่นใจในตนเอง มีเสน่ห์ เป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จแก่อาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ที่ Gifted House เราเน้นเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ที่หลากหลายโดยใช้แนวคิดการพัฒนาบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับและมีผลงานวิจัยระดับโลก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ (Confidence) เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) กล้าแสดงออก (Assertiveness) มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล(Vision) เป็นผู้นำที่โดดเด่น( Leadership) และพร้อมสร้างความสำเร็จให้ตนเองได้ในทุกมิติของชีวิต

ซึ่ง ดร.เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดลการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีร่วมกับ Dr.John A. Henschke
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการศึกษาแอนดราโกจีเพื่อการพัฒนามนุษย์ ณ มหาวิทยาลัย Lindenwood รัฐมิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับให้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน

ผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีใน 4 มิติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอก (External Personality) และภายใน (Internal Personality)

ตัวอย่างเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ อาทิ
รู้จักตัวตน
เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์และความประทับใจแรกพบ
เทคนิคการพูดอย่างไรให้คนรัก
เคล็ดลับการอ่านใจคน
มารยาทสังคม
เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ
เคล็ดลับการแต่งกายที่ใช่ในสถานการณ์ต่างๆ
เทคนิคการแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
ศิลปะการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ความสัมพันธ์ที่ดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว
เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
เคล็ดลับการเอาชนะความกลัว
สุดยอดเทคนิคการสร้างความสำเร็จ
และเคล็ดลับความรู้อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาให้คุณมีชีวิตที่สุดยอด!

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็ก
Gifted Personality for kids

” ค้นพบพรสวรรค์ของลูกรัก..ก่อนจะสายเกินไป “

ถ้าลูกรักขี้อาย ไม่มั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ขี้กลัว ไม่สบตาผู้อื่นขณะสื่อสาร พูดเสียงเบา เข้าสังคมไม่เก่ง ฯลฯ

ถึงเวลาเเล้ว!!! มาเปลี่ยนลูกรักให้มีบุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่น และค้นพบพรสวรรค์ในตนเอง
ด้วยคลาสพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็ก

สอนโดย ดร.เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ หรือครูอีฟของเรา ผู้ศึกษาและพัฒนาโมเดลการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ร่วมกับ Dr. John A. Henschke อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ณ มหาวิทยาลัย Lindenwood รัฐมิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับให้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
คุณครูอีฟสอนเก่ง ใจดี และมีกิจกรรมสนุกให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคพิเศษ คือ “ การปรับคลื่นสมอง ” ที่ช่วยให้เด็กๆเป็นคนเก่ง ความจำดี มีความมั่นใจ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

น้องๆจะได้พัฒนาตนเอง (Self-Development) และเรียนรู้ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เช่น
พลังความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence)
การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)
การสร้างความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership)
เคล็ดลับการเอาชนะความกลัว ( Fear Fighter)
พูดอย่างไรให้คนรัก (Gifted Speaker)
นักฟังแสนฉลาด (Active Listener)
การสื่อสารอย่างมืออาชีพ (Communication Competence)
ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration)
สมาธิ (Concentration)
จินตนาการ (Imagination)
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
ค้นพบพรสวรรค์ของตนเอง (Giftedness Explorer)

และเรียนรู้ทักษะสำคัญอีกมากที่จะทำให้น้องๆเป็นคนเก่ง มั่นใจ และเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม!!