Gifted Piano

เปียโน

เราเปิดสอนวิชาเปียโนโดยมีหลักสูตรทั้งระยะสั้นเเละระยะยาว ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกให้เหมาะสมได้ตรงตามความต้องการในการเรียนรู้ของตัวเอง
พิเศษ! เรามีการสอนเปียโนหลักสูตรการสอบTrinity College London

 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
  – การอ่านโน้ตดนตรี
  – การวางนิ้วที่ถูกต้อง
  – จังหวะ
  – การรู้วิธีจับคอร์ดเปียโน
  – เพลงและทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการเล่นดนตรี
  เทคนิคการเล่นดนตรีแบบต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญและต่อยอดสู่แนวเพลงในสไตล์ของตัวเอง
 • วิธีการเล่นในแนวเพลงต่างๆเช่น Pop , Rock , Classic , Country , Punk , Metal , Acoustic , Blues , Jazz , Funk , Soul , Neo soul , R&B , Reggae , Ska

เราเปิดรับสมัครผู้เรียนทุกวัยรับสมัครผู้เรียนอายุตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ระดับมืออาชีพ