คอร์สพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบิน

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยปรับบุคลิกภาพนักบินให้สง่างาม เผยเทคนิคและวิธีการสื่อสารที่มั่นใจ เตรียมพร้อมและฝึกปฏิบัติจริงในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้