Corporate Training หลักสูตรการพัฒนาองค์กร

  • หลักสูตรสำหรับองค์กร
  • การสื่อสารสร้างสุข
  • การสร้างสมรรถนะการสื่อ สารเเบบมืออาชีพ
  • การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำเเห่งศตวรรษที่21
  • การเป็นพิธีกรเเบบมืออาชีพ
  • การออกเเบบหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆตามความต้องการขององค์กร