คอร์สจิตวิทยาเพื่อพ่อแม่มืออาชีพ
“Smart Parents”

เรามีคอร์สอบรมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนเก่งดี มีความสุข และได้ค้นพบพรสวรรค์ของลูกรัก

คอร์สนี้จะช่วยทำให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารและการเลี้ยงดูโดยใช้หลักจิตวิทยากับลูกรักที่ถูกต้อง สามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ เพื่อเป็นคุณพ่อคุณแม่ ยุคใหม่ที่เข้าใจ และเลี้ยงลูกได้แบบมืออาชีพ