หลักสูตรกีตาร์รูปเเบบใหม่

 

ที่ GIFTED HOUSE เรามุ่งมั่นเเละตั้งใจพัฒนาหลักสูตรกีต้าร์ โดยได้ศึกษาเทคนิคพิเศษ

จากสถาบันดนตรี Musician Institute College of Contemporary Music, The Associate of Arts in Performance (Guitar) ฮอลลีวูด นครลอสเเอนเจลิส

รัฐเเคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเเละ ศึกษาจาก Carl Verheyen มือกีต้าร์

ชื่อดังผู้ได้รับรางวัล The LA Music Awards category of Best Guitarist 1998 


ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
 

  • การทำความรู้จักโน้ตของเครื่องดนตรี

  • วิธีการตั้งสายเครื่องดนตรี

  • พื้นฐานการเล่น Rhythm ของดนตรีแต่ละสไตล์

     เช่น Pop, Rock, Blues, Jazz, Funk, Country

  • เทคนิคพื้นฐานต่างๆ ของกีตาร์ไฟฟ้า เช่น Tapping, Sweep Picking, Slap Guitar, Slide Guitar, Hybrid Picking

  • พื้นฐานการ Improvisation

  • การอ่านโน้ตดนตรีสากล

     และการอ่านแท็บกีตาร์ไฟฟ้า

  • การใช้เอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

  • การเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ

พิเศษ! มีหลักสูตรเพื่อติวเข้มเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ

สาขาวิชาดนตรีในระดับอุดมศึกษาชั้นนำ

เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นต้น